Bautista, Simoncelli and Kallio on the podium at Phillip Island (250cc)
Bautista, Simoncelli and Kallio on the podium at Phillip Island (250cc)