Pol Espargaro, Tuenti HP 40, Jerez RAC- © Copyright Alex Chailan & David Piolé
Pol Espargaro, Tuenti HP 40, Jerez RAC- © Copyright Alex Chailan & David Piolé