Azlan Shah, IDEMITSU Honda Team Asia, CAT FP2
Azlan Shah, IDEMITSU Honda Team Asia, CAT FP2