Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar - Qatar MotoGP™ Test
Hiroshi Aoyama, Drive M7 Aspar - Qatar MotoGP™ Test