Assen 2011 - Moto2 - FP2 - Action - Kenny Noyes - Crash