Axel Pons, Tuenti HP 40, Hospital Universitario Quirón Dexeus.
Axel Pons, Tuenti HP 40, Hospital Universitario Quirón Dexeus.