Ezpeleta explains decision to postpone race to Monday