Brno 2010 - Moto2 - QP - Interview - Shoya Tomizawa