Brno 2010 - Moto2 - Race - Interview - Yuki Takahashi