Motegi 2011 - Moto2 - FP3 - Action - Bradley Smith