Aragon 2012 - Moto2 - QP - Action - Tomoyoshi Koyama - Crash