Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Yuki TAKAHASHI crash during race

  • 24 September |
  • Motegi |
  • Japan