Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Aragón 2011 - Moto2 - Race - Interview - Yuki Takahashi

  • 18 September |
  • MotorLand Aragon |
  • Aragon