Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Le Mans 2012 - Moto2 - Race - Interview - Yuki Takahashi