Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Takahashi reflects on top 20 result in Germany

  • 14 July |
  • Sachsenring |
  • Germany