Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Takahashi looks back at first race of 2013

  • 07 April |
  • Losail Circuit |
  • Qatar