Daijiro Kato, Suzuka Circuit, 2003
Daijiro Kato, Suzuka Circuit, 2003