Hyuga Watanabe, Go & Fun Gresini Moto3 - Jerez Test
Hyuga Watanabe, Go & Fun Gresini Moto3 - Jerez Test