Mugello 2011 - Moto2 - Warm Up - Yuki Takahashi - Crash