Motegi 2012 - Moto2 - QP - Interview - Tomoyoshi Koyama