Mika Kallio in action at Indianapolis
Mika Kallio in action at Indianapolis