Alexis Masbou, Caretta Technology
Alexis Masbou, Caretta Technology
Tags: 2012Moto3