Elias, Lorenzo and Vermeulen talk to the press in Melbourne
Elias, Lorenzo and Vermeulen talk to the press in Melbourne