Motegi 2010 - Moto2 - FP2 - Action - Ricard Cardús - Crash