Videos Yuki Takahashi

 Yuki Takahashi

Flag

Yuki Takahashi

Valencia 2011 - Moto2 - Race - Action - Yuki Takahashi - Crash

  • 06 November |
  • Comunitat Valenciana |
  • Valencia