Kosuke Akiyoshi, LCR Honda MotoGP, Motegi FP2
Kosuke Akiyoshi, LCR Honda MotoGP, Motegi FP2