Marco Simoncelli, Mikko Hirvonen, Ford Abu Dhabi World Rally Team
Marco Simoncelli, Mikko Hirvonen, Ford Abu Dhabi World Rally Team