Jorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Eicma, Milan
Jorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Eicma, Milan