Alexis Masbou, Ongetta Centro Setta - Jerez Test
Alexis Masbou, Ongetta Centro Setta - Jerez Test
Tags: 2013Moto3