Yuki Takahashi, IDEMITSU Honda Team Asia, Mugello Test
Yuki Takahashi, IDEMITSU Honda Team Asia, Mugello Test