Tomoyoshi Koyama

Kanagawa

Peso: 48 kg

Altura: 155 cm

Publicidade