Shoya Tomizawa bike handover
Shoya Tomizawa bike handover
Tags: 2012MotoGP