Kosuke Akiyoshi, LCR Honda MotoGP, Motegi RAC
Kosuke Akiyoshi, LCR Honda MotoGP, Motegi RAC