Mike Di Meglio, Tech 3 Racing
Mike Di Meglio, Tech 3 Racing