Thomas Luthi, Interwetten Paddock Moto2, Misano RAC - © Copyright Alex Chailan & David Piolé
Thomas Luthi, Interwetten Paddock Moto2, Misano RAC - © Copyright Alex Chailan & David Piolé