Carmelo Ezpeleta - Casco d'Oro 2012, EICMA (Milan)
Carmelo Ezpeleta - Casco d'Oro 2012, EICMA (Milan)
Tags: 2013MotoGP